Här ligger Almdalen. Klicka på bilden för att få den större.

Kartan är hämtad från

 

Sök där på Almdalen så kan ni zooma in kartan

med bättre upplösning.